• ikon
  Lone Jørgensen den 23-04-2017
  Kære forældre og personale.
  Vedlagte bilag er nyhedsbrev til forældrene og det er også sendt som besked på intra.

  Bedste hilsner Lone
 • ikon
  Anette Riis den 23-03-2017
  Tilst Skole afholder Goddag-dag for kommende 0. klasses elever og forældre

  Tirsdag d. 13. juni i tidsrummet 17.00 - 18.30 i pausearealet ved skolens multirum.

  Yderligere information om arrangementet vil blive fremsendt til forældrenes e-boks ultimo maj måned.
 • ikon
  Heidi Bibiane Thomsen den 26-08-2016

  Suspensionsbevilling for 8. årgang på Tilst Skole

   

  8. årgang beviliges suspension af det frie skolevalg i perioden fra august 2016 til udløb af skoleåret 2016/2017:

   

  ”Suspension af det frie skolevalg gælder for elever, som søges optaget på skolen jævnfør reglerne om frit skolevalg. Suspensionen fra det frie skolevalg gælder ikke tilflyttere til skolens distrikt samt udslusning af distriktselever fra modtagelsesklasse, da disse jævnfør folkeskoleloven fortsat har krav på optagelse på distriktsskolen. Der må desuden ikke ske afvisning af elever afhængig af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende”