• ikon
  Lone Jørgensen den 25-06-2017
  Glædelig og velfortjent Eid.
 • ikon
  Heidi Bibiane Thomsen den 09-05-2017
  Fritidspas 2017

  Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. om året. Aarhus Kommune ønsker med fritidspasset, at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.
 • ikon
  Heidi Bibiane Thomsen den 26-08-2016

  Suspensionsbevilling for 8. årgang på Tilst Skole

   

  8. årgang beviliges suspension af det frie skolevalg i perioden fra august 2016 til udløb af skoleåret 2016/2017:

   

  ”Suspension af det frie skolevalg gælder for elever, som søges optaget på skolen jævnfør reglerne om frit skolevalg. Suspensionen fra det frie skolevalg gælder ikke tilflyttere til skolens distrikt samt udslusning af distriktselever fra modtagelsesklasse, da disse jævnfør folkeskoleloven fortsat har krav på optagelse på distriktsskolen. Der må desuden ikke ske afvisning af elever afhængig af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende”